Vælg en side

KURSER

Team Security afholder kurser af mange forskellige slags.
Både hos os, men i nogle tilfælde også hos dig/din virksomhed.

Der afholdes bl.a grundlæggende kurser i førstehjælp, specialkurser, brandkurser m.v.

Vores instruktører er alle godkendt af Dansk Førstehjælpsråd og kommer med flere års robust erfaring fra både Redningsberedskabet og militæret.

Alle kurser afholdes i et afslappet og underholdende miljø og med minimum af teori og masser af praktiske øvelser.

Kontakt os i dag

Ring: 61 68 50 35
Email: info@teamsecurity.dk

Førstehjælpskurser godkendt af Dansk Førstehjælpsråd

Der udstedes elektronisk (mail) bevis efter endt kursus.

Grundlæggende kurser (Basisuddannelse)

 • Førstehjælpskurser
 • Førstehjælp ved hjertestop
 • Opdatering af ’FHJ ved hjertestop’
 • Førstehjælp ved ulykker
 • Opdatering af ’Livreddende førstehjælp’

Specialkurser i førstehjælp

 • Førstehjælp for børn
 • Demo af hjertestarter
 • Færdselsrelateret førstehjælp

Tilvalgskurser i førstehjælp

 • Til børn
 • Blødninger
 • Kemiske påvirkninger
 • Temperaturpåvirkninger
 • Bevægeapparatet/hovedskader
 • Småskader
 • Sygdomme

Vores instruktører er alle godkendt af Dansk Førstehjælpsråd og kommer med flere års robust erfaring fra både Redningsberedskabet og militæret.

Alle kurser afholdes i et afslappet og underholdende miljø og med minimum af teori og masser af
praktiske øvelser.

FØRSTEHJÆLP VED HJERTESTOP

Basisuddannelse – 4 timer

Formålet med kurset er at bibringe deltageren viden, færdigheder og holdninger, der sætter deltageren i stand til at yde førstehjælp til en bevidstløs person med eller uden normal vejrtrækning herunder stabilt sideleje, hjertelungeredning (HLR) samt at brug af hjertestarter (AED).

Indhold på kurset:

 • Overlevelseskæden
 • Kontrollér bevidsthed
 • ABC-principperne
 • Stabilt sideleje
 • Fremmedlegeme i luftvejen.
 • Hjertelungeredning (HLR)
 • Brug af hjertestarter (AED)

Kursus godkendt af Dansk Førstehjælpsråd og der udstedes bevis efter kursus.

PRIS:
Kr. 4.496 ex. Moms Kr. 5620 Inkl. moms pr. hold – maks. 16 personer.

Kr. 300 ex moms kr. 375. Inkl. moms pr. person.

Kurset kan afholdes på alle ugens dage

OPDATERING AF ‘FØRSTEHJÆLP VED HJERTESTOP’

Opdateringsuddannelse – 3 timer

Formålet med kurset er at bibringe deltageren viden, færdigheder og holdninger, der sætter deltageren i stand til at yde førstehjælp til en bevidstløs person med eller uden normal vejrtrækning herunder stabilt sideleje, hjertelungeredning (HLR) samt at brug af hjertestarter (AED).

Kurset er en opdatering af de 2 basisuddannelser.

Indhold på kurset

 • Repetition af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
 • Repetition af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker”
 • Førstehjælp til blodprop i hjertet samt tilstanden slagtilfælde
 • Praktiske øvelser.

Kursus godkendt af Dansk Førstehjælpsråd og der udstedes bevis efter kursus.

PRIS:
Kr. 3.496, ex. Moms
Kr. 4.370 inkl. moms pr. hold – maks. 16 personer.

Kr. 240 ex moms kr. 300. Inkl. moms pr. person.

Kurset kan afholdes på alle ugens dage

FØRSTEHJÆLP VED ULYKKER

Basisuddannelse – 2 timer

Førstehjælp ved ulykker skal altid gennemføres i sammenhæng med basisuddannelsen, “Førstehjælp ved Hjertestop” eller en eller flere tilvalgsuddannelser.

Formålet med kurset er at bibringe deltageren viden, færdigheder og holdninger, der sætter deltageren i stand til at yde førstehjælp ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter, samt udføre førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.

Deltageren kan skabe sikre forhold for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med: El-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker.

Deltageren kan yde førstehjælp ved større ulykker og kan nødflytte tilskadekomne, der ligger på jorden eller sidder i bil.

Indhold på kurset:

 • Førstehjælpens hovedpunkter ved ulykke
 • ABC-principperne og alarmering
 • Frigørelse af fremmedlegeme i luftveje
 • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning
 • Førstehjælp til tilskadekomne med normal vejrtrækning herunder stabilt sideleje
 • Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt
 • Psykisk førstehjælp

Kursus godkendt af Dansk Førstehjælpsråd og der udstedes bevis efter kursus.

PRIS:
Kr. 2.000 ex. Moms
Kr. 2400 inkl. moms pr. hold – maks. 16 personer.

Kurset kan afholdes på alle ugens dage

OPDATERING AF ‘LIVREDDENDE FØRSTEHJÆLP’

Opdateringsuddannelse – 3 timer

Formålet med kurset er at bibringe deltageren viden, færdigheder og holdninger, der sætter deltageren i stand til at yde førstehjælp ud fra førstehjælpens hovedpunkter ved ulykke, udføre førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.

Deltageren kan skabe sikre forhold for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med: El-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker.

Deltageren kan yde førstehjælp ved større ulykker og kan nødflytte tilskadekomne, der ligger på jorden eller sidder i bil.

Kurset er en opdatering af de 2 basisuddannelser.

Indhold på kurset:

 • Repetition af dele af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” og
  ”Førstehjælp ved ulykker”
 • Udførelse af førstehjælp til blødning
 • Udførelse af førstehjælp ved forbrændinger og skoldninger
 • Udførelse af førstehjælp ved forgiftninger
 • Udførelse af førstehjælp ved ætsninger
 • Brug af nødflytning
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af førstehjælpens
  hovedpunkter

Kursus godkendt af Dansk Førstehjælpsråd og der udstedes bevis efter kursus.

PRIS:
Kr. 2.800 ex. Moms
Kr. 3500 Inkl. moms pr. hold – maks. 16 personer.

Kurset kan afholdes på alle ugens dage

FÆRDSELSRELATERET FØRSTEHJÆLP

Basis og funktionsuddannelse – 8 timer

Kursus der henvender sig til dig der skal til at tage kørekort.

Førstehjælpens hovedpunkter

 • ABC-principperne, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne i forbindelse med de typiske trafik- og færdselsrelaterede ulykker på vej og gade hvor bil, MC eller traktor er involveret.
 • Deltageren kan handle ved færdselsrelaterede bil-, MC-ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, og yde relevant førstehjælp, til såvel lettere og svære tilskadekomne og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonale.

Kursus godkendt af Dansk Førstehjælpsråd og der udstedes bevis efter kursus.

Bemærk: Kursusbevis er jft. Kørekortbekendtgørelsen gyldig til brug ved køreskole i 1 år fra dato på beviset.

PRIS:
Kr. 579 Inkl. moms pr. person – maks. 16 personer.

Kurset kan afholdes på alle ugens dage

BRANDKURSUS MED PROFESSIONELLE BRANDINSTRUKTØRER FORMÅL

Et kursus i elementær brandbekæmpelse giver deltageren et godt kendskab til, hvordan der skal reageres i tilfælde af brand.
Både med hensyn til redning af mennesker, alarmering samt bekæmpelsen af selve branden.
Du har brug for forskellig viden om brandbekæmpelse, alt efter hvad du arbejder med.
Det har stor betydning, om du arbejder på en byggeplads, i en pædagogisk institution eller i en 12 etagers kontorbygning.
Farerne lurer forskellige steder, og du står overfor vidt forskellige udfordringer, hvis uheldet er ude.

VARIGHED:
3 timer.

KURSUSSTED:
Kurset afvikles i jeres lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aftentimerne samt i weekenderne.

Tillæg for kørsel udenfor Vojens området.

INSTRUKTØRER:
Alle instruktører er godkendte jf.
Dansk Førstehjælpsråd/Beredskabsstyrelsen.

Instruktørerne er alle aktive i det danske redningsberedskab og har mange års erfaring fra brand og ambulancetjenesten landet over.

PRIS:
Kr. 5.920 ex. Moms
Kr. 7400 Inkl. moms pr. hold – maks. 16 personer.

Kr. 400 ex moms kr. 500. Inkl. moms pr. person.

Kurset kan afholdes på alle ugens dage

Spørgmåls vedr. brand

Kontakt

Brandinstruktør
Morten Rasmussen
Tlf.: 31 19 60 18
E-mail: mr@teamsecurity.dk

Spørgsmål vedr. førstehjælp

Kontakt

Førstehjælpsinstruktør
Karsten H. Petersen
Tlf.: 24 24 13 83
E-mail: karsten@teamsecurity.dk

Hos Team Security udfører vi alle opgaver professionelt.

Hos os er kunden i fokus, og vi er altid i dialog med kunden, for at kunne give den bedst mulige service til de behov der er.
Vi står også klar med råd og vejledning til de opgaver og udfordringer der måtte være.

Vi går højt op i at sørge for at din fest/dit arrangement forløber roligt og at alle får en super god oplevelse og en god behandling.

Vi løser alle sikkerhedsopgaver

Vagter og dørmanden er den første til at byde gæsten velkommen og er den sidste til at ønske gæsten på gensyn.
Vi tager os god tid til en ordentlig velkomst og afsked og sætter en ære i, at gæsterne eller kunderne skal føle sig godt tilpas.
Vi respekterer og behandler gæsterne eller kunderne ordentligt i alle situationer, også i tilfælde af, at de har været indblandet i en konflikt.
Vagterne er en del af kundens image og derfor møder gæsterne og andre alm. borgere altid en smilende, nobelt påklædte, og velsoigneret vagt/dørmand.

Kompetencer og uddannelser spænder bredt og er med til at sikre et højt niveau af de opgaver vi udfører, og giver os mulighed for at tilpasse opgaverne til kundens ønsker og krav.

Alle vores ansatte er godkendte af Rigspolitiet.

Kontakt os i dag

Ring: 61 68 50 35
Email: info@teamsecurity.dk